Lộ Trình Học Logic. Thẻ Bảo Hành Vĩnh Viễn Cả Đời . Môi Trường Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Nhiên Võ
Nhiên Võ

Lộ Trình Học Logic. Thẻ Bảo Hành Vĩnh Viễn Cả Đời . Môi Trường Tốt

Ưu điểm

giáo viên dạy hay, vui , nhiệt tình, dễ hiểu , mình học moi 2 tháng mà tiến bộ nhanh lắm

Điểm cần cải thiện

không có gì bất ổn hết

Trải nghiệm và lời khuyên

nên đk học tại đây , vì chi phí thấp và có bảo hành học lại free nếu k tiến bộ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn