Lớp Học 1:1 | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Lớp Học 1:1

Ưu điểm

Tư vấn và giảng dạy nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất bàn ghế chưa thực sự tốt.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình mới học được 2 buổi nên chưa trải nghiệm được nhiều nhưng khi học thấy thoải mái ít áp lực khi học hơn những lớp học thông thường

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn