Môi Trường Học Tập Năng Động. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Đổ Quân
Đổ Quân

Môi Trường Học Tập Năng Động.

Ưu điểm

môi trường học thân thiện, gần gũi, có nhiều hoạt động thú vị để tạo không khí vui vẻ cho lớp học, các giáo viên luôn nhiệt tình hướng dẫn học viên trong suốt quá trình học.

Điểm cần cải thiện

không có gì để phàn nàn.

Trải nghiệm và lời khuyên

đi học, làm bài tập đầy đủ và tham gia các hoạt động hết mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn