Muốn Đi Nhanh Thì Nên Học Lớp 1-1 | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Trịnh Hoa Vũ
Trịnh Hoa Vũ

Muốn Đi Nhanh Thì Nên Học Lớp 1-1

Ưu điểm

Chương trình theo sát nhu cầu, giáo viên giỏi, tiến bộ nhanh

Điểm cần cải thiện

Rất hài lòng

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu muốn học có tiến bộ nhanh hoặc không có nhiều thời gian nên học lớp 1-1

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn