Nhận Xét Chung | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nhận Xét Chung

Ưu điểm

Giảng viên, coach, care và nhân viên ở Aten đều rất nhiệt tình hỗ trợ mình hết sức, giảng viên chỉnh phát âm cho từng học viên một.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở có thêm máy chiếu nữa để học viên dễ nhìn bài giảng hơn thì tốt

Trải nghiệm và lời khuyên

Nói chung là không có gì để chê nhiều, học thật và nhận được kiến thức thật, lúc đầu thấy học phí hơi cao nhưng sau khi học thì thấy cũng xứng đáng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn