Trung Tâm K Thực Hiện Đúng Như Nhiều Điều Đã Hứa Với Học Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trung Tâm K Thực Hiện Đúng Như Nhiều Điều Đã Hứa Với Học Viên

Ưu điểm

K có ưu điểm

Điểm cần cải thiện

Thay đổi cung cách làm việc cũng như việc bố trí lớp học

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi và bạn tôi cũng đã học ở trung tâm aten cơ sở ở 35 lê văn thuyết,hải phòng.nói chung lớp pro1,pro 2 dạy kỹ năng phát âm còn tạm được chứ lên lớp giao tiếp cao hơn có lẽ lúc này mới thực sự rõ về aten.số lượng học viên ghép lớp k như cam kết,làm ảnh hưởng thời lượng học viên có thể được giao tiếp,chất lượng phòng học cũng giảm đáng kể,loa đài khó nghe,có những trường hợp các bạn học viên muốn bảo lưu kết quả vì bận việc cá nhân sau khi thu xếp sẽ lại học tiếp mà trung tâm còn gây khó khăn...bạn nào quan tâm học tại trung tâm aten hải phòng này tôi nghĩ nên suy nghĩ và tìm hiểu thật cẩn thận về trung tâm trước.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn