Trung Tâm Khá Tốt Về Đủ Khía Cạnh | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trung Tâm Khá Tốt Về Đủ Khía Cạnh

Ưu điểm

Giáo viên, couch, care class, nhân viên đều ân cần và friendly

Điểm cần cải thiện

Lâu lâu trung tâm nên kiểm tra máy lạnh ạ.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu bạn không tự tin về bạn thân hãy đăng ký khóa học từ đầu. Bạn sẽ nhận ra bạn có thể thay đổi bản thân.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn