Tư Vấn Viên Nhiệt Tình
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tư Vấn Viên Nhiệt Tình

Ưu điểm

1. Thầy giáo nhiệt tình
2.Tư vấn viên nhiệt tình
3. Cơ sở tốt

Khuyết điểm

1. Lộ trình chưa hợp lí
2.Học phí không đi đôi chất lượng
3.Không được như cam kết

Trải nghiệm

Có những giờ học thật vui, lí thú

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn