Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Baboo

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

Môi trường học tập lý tưởng, có không gian cho các bạn học sinh giao lưu nói tiếng anh, uống cà phê, ca hát, giải trí. Nhiều hoạt động để cho học sinh thực hành với người nước ngoài như Coffee talk 100% tiếng anh.

Điểm cần cải thiện

Cần khai giảng khoá học liên tục hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khoá do trung tâm tổ chức, sẽ cực kỳ có lợi cho khả năng nói tiếng anh của các bạn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn