Be2000Cotinh | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Benzen

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Be2000Cotinh

Ưu điểm

môi trường học tốt

Điểm cần cải thiện

500 - 600 hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

rất bổ ích giúp với những bạn có kiến thức ko ổn định thiếu kiến thức cơ bản, để cải thiện tốt hơn về điểm số

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn