Bee2000 Cô Tịnh | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Benzen

Ngọc Quỳnh Trần
Ngọc Quỳnh Trần

Bee2000 Cô Tịnh

Ưu điểm

Nắm chắc kiến thức cơ bản của bài thi toeic

Điểm cần cải thiện

Nghiêm khắc hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên đăng kí học để nắm chắc kiến thức, siêng học từ vựng:))

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn