Học Khoá Bee 2000 Cô Tịnh | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Benzen

BIn Nguyễn
BIn Nguyễn

Học Khoá Bee 2000 Cô Tịnh

Ưu điểm

Cô giáo tận tâm :D

Điểm cần cải thiện

Máy lạnh mở thấp quá học viên lạnh chân

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên nói cô giáo tăng nhiệt độ phòng lên chứ phòng lạnh lắm =)))

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn