Khá Hài Lòng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Benzen

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ

Khá Hài Lòng

Ưu điểm

Giáo viên quan tâm đến học viên, lớp học vui học hiệu quả

Điểm cần cải thiện

Trang thiết bị còn chưa tốt

Trải nghiệm và lời khuyên

Bạn là người mới bắt đầu học tiếng Anh hoặc mất gốc, thì nên học tại đây, hiệu quả khá tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn