Khoá Bee 2000 Cô Tịnh | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Benzen

Toại Phan
Toại Phan

Khoá Bee 2000 Cô Tịnh

Ưu điểm

Cơ sở vật chất ổn, chất lượng bài giảng oke Cô dạy rất vui và rất beautiful Mọi người ở Benzen center rất là friendly và helpful luôn

Điểm cần cải thiện

Tốc độ giảng bài hơi nhanh nhưng đó cũng là một challenge để mọi người overcome and tiến bộ hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Những knowledge and grammars bổ ích và có tính vận dụng vào cuộc sống.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn