Khóa Bi2000 Cô Tịnh Xinh Đẹp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Benzen

Trọng Trí Phan
Trọng Trí Phan

Khóa Bi2000 Cô Tịnh Xinh Đẹp

Ưu điểm

Không những dậy hay mà còn xinh đẹp

Điểm cần cải thiện

Giờ học tối căn bản nên dời sang 5h45

Trải nghiệm và lời khuyên

Đi học đúng giờ , làm bài học bài đầy đủ . Học nhiều từ vựng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn