Không Tin Được Quảng Cáo | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ E4U

Hieu Le
Hieu Le

Không Tin Được Quảng Cáo

Ưu điểm

Rẻ hợp túi tiền hoặc cho mấy bác muốn xóa mù tiến anh

Điểm cần cải thiện

Trình độ trong lớp lệnh nhau quá nhiều Cố ép lớp nên bị đông Giáo viên ngoại quốc không có nhiều kiến thức để dạy Cơ sở vật chất không đầy đủ

Trải nghiệm và lời khuyên

Ai muốn trải nghiệm tiếng anh có thể đến đây còn nếu muốn giỏi thì không nên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn