Số Lượng Học Viên Trong Lớp Học - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ Emu English | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Số Lượng Học Viên Trong Lớp Học

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Số lượng học viên, đảm bảo tối đa thời gian tương tác của học viên với giáo viên

Điểm cần cải thiện

Cần có nhiều hoạt động ngoại khóa hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Sẽ là môi trường thật tuyệt vởi để bạn có thể phát triển trình độ tiếng Anh cảu mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.