Số Lượng Học Viên Trong Lớp Học | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Emu English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Số Lượng Học Viên Trong Lớp Học

Ưu điểm

Số lượng học viên, đảm bảo tối đa thời gian tương tác của học viên với giáo viên

Điểm cần cải thiện

Cần có nhiều hoạt động ngoại khóa hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Sẽ là môi trường thật tuyệt vởi để bạn có thể phát triển trình độ tiếng Anh cảu mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn