Bài Giảng Đầy Đủ, Kiến Thức Được Chia Sẻ Một Cách Khoa Học, Dễ Hiểu | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ English Guide (englishguide.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Bài Giảng Đầy Đủ, Kiến Thức Được Chia Sẻ Một Cách Khoa Học, Dễ Hiểu

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình Bài giảng đầy đủ, kiến thức được chia sẻ một cách khoa học, dễ hiểu Thầy Bình và cô Kate dạy dễ tiếp thu, hiệu quả Có thể face to face trực tiếp với giáo viên

Điểm cần cải thiện

Có giáo viên dạy phần Speak Now nói hơi nhanh và nhỏ nên hơi khó nghe

Trải nghiệm và lời khuyên

Kiến thức được cãi thiện rõ. Sắp xếp lớp linh động, thuận tiện cho những người hay đi công tác.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn