Bài Tập Về Nhà Có Thể Gửi Qua Mail Hoặc Giấy Và Được Sửa Kĩ. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ English Guide (englishguide.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Bài Tập Về Nhà Có Thể Gửi Qua Mail Hoặc Giấy Và Được Sửa Kĩ.

Ưu điểm

Được luyện đề, speaking mỗi ngày một topic. Bài tập về nhà có thể gửi qua mail hoặc giấy và được sửa kĩ. Em học Master nhưng nếu muốn bổ sung kỹ năng như Read- Listen em có thể học ở 1 lớp Advance cao hơn để kịp đi thi (thay vì đóng tiền full 4 kĩ năng ở khóa khác thì em chỉ cần đóng tiền cho 1 kỹ năng) Mỗi kỹ năng được học 1 giáo viên khác nhau, sẽ chuyên sâu theo từng kỹ năng, có bài tập về nahf để rèn luyện thêm Thầy cô vui vẻ, thoải mái.

Điểm cần cải thiện

Bài tập về nhà hơi ít. Không có lớp buổi sáng. Phòng học không được đẹp lắm nhưng vẫn có máy lanh.

Trải nghiệm và lời khuyên

Em học rất nhiều trung tâm, nhưng các trung tâm khác dạy rất chậm. Ở English Guide chỉ em cách làm đề, làm thể nào để đúng khi đi thi (các mẹo hay) Trình độ thầy cô ở đây rất giỏi, toàn 7.0 trở lên, có cô dạy mình Read - Listen 9.0.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn