Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ English Guide (englishguide.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

- Được kiểm tra trình độ và tư vấn tận tình về các lớp học phù hợp với trình độ và lộ trình học. - Giáo viên tận tình trong việc giảng dạy và giải đáp trong lớp học. - Phòng học và nơi giữ xe tốt.

Điểm cần cải thiện

Tư liệu học tập nên được photo rõ hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Lộ trình học được sắp xếp tốt và bạn được hướng dẫn cụ thể và giống như các trung tâm Anh ngữ khác, vấn đề chính vẫn là bạn phải nỗ lực dành thời gian cho việc tự học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn