Giáo Trình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ English Guide (englishguide.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Trình

Ưu điểm

- Thầy cô thân thiện, có trình độ, truyền đạt tốt. - Giáo trình học hợp lý, tiếp thu khá nhiều kiến thức. - Giáo viên nước ngoài nói chuyện dễ hiểu và vui vẻ. - Học phí hợp lý, phù hợp với sinh viên.

Điểm cần cải thiện

Các khóa Pre-IELTS trở lên cần thêm giáo viên bản xứ để được tiếp thu thêm nhiều kiến thức.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học phí phù hợp với sinh viên, giáo viên giảng dạy tốt, tận tình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn