Giáo Viên Chuyên Môn Rất Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ English Guide (englishguide.vn)

quynh quynh
quynh quynh

Giáo Viên Chuyên Môn Rất Tốt

Ưu điểm

Giáo viên ở trung tâm ai cũng dễ thương và dạy rất tốt. Mình cảm thấy dễ hiểu bài và làm bài tập rất nhanh. Nắm được các dạng bài sát với đề thi thật. Mình học được 4 tháng là lấy IELTS 6.0

Điểm cần cải thiện

Mình vô lớp hơi trầm chắc do vài anh chị đi làm rồi nên ít có tương tác với lớp teen ahhihi

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học ở đây nhé mọi người. Trung tâm có chính sách đảm bảo đầu ra cho các bạn, học xong thi mà không đậu qua học lại miễn phí đến khi nào đậu thì thôi nha. Mà thông thường thì học lâu lắm là 6 tháng từ một đứa không biết gì là đi thì được 5.5 là dễ dàng luôn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn