Giáo Viên Dạy Vui Tính, Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ English Guide (englishguide.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Dạy Vui Tính, Nhiệt Tình

Ưu điểm

Giáo trình của trung tâm hay, sát với trình độ của từng lớp học, chiến thuật làm bài hay, dễ nhớ. Dạy từ những lớp căn bản tới nâng cao theo đúng trinh độ của học sinh Giáo viên dạy vui tính, nhiệt tình Trung tâm rất nhiệt tình với học sinh, luôn nhắc nhở đi học, làm bài tập về nhà

Điểm cần cải thiện

Lớp học Speaking nên tăng số buổi nhiều hơn Có thêm nhiều khung giờ học hơn để học sinh được lựa chọn và có thể cân bằng với lịch học của trường Có nhiều buổi học máy lạnh mở rất thấp nên khá lạnh

Trải nghiệm và lời khuyên

Từ một học sinh chưa biết IELTS là gì, mình đã tự tin hơn trả lời cho bạn một cái format của bài thi IELTS bao gồm những gì, Từ một đứa cực kì lười và sợ nói tiếng Anh, bây giờ cũng nói được kha khá rồi đấy nhé mặc dù học chưa xong khóa học nha! Thầy cô khá là quan tâm, chỉ cần học một bữa là thầy cô nhớ tên liền, nên đừng mơ đến việc không học bài hay không làm bài tập nha. Nhưng vì thế mà học tốt hơn đấy!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn