Giáo Viên Dễ Thương | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ English Guide (englishguide.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Dễ Thương

Ưu điểm

Nhiệt tình Tận tâm Giáo viên dễ thương

Điểm cần cải thiện

Nên bổ sung loa lớn hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

English Guide sẽ phù hợp cho các bạn mất căn bản. Ở đây sẽ tạo cho bạn môi trường tương tác để các bạn có thể lấy lại căn bản từ đầu. Và ở đây có cam kết đầu ra cho các bạn, nếu các bạn bận trong thời gian đó thì bạn có thể học lại tới khi nào bạn thấy ổn có thể lên lớp. Giá trung bình, không thấp hoặc cao.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn