Giáo Viên Nước Ngoài Rất Thân Thiện Và Phát Âm Chuẩn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ English Guide (englishguide.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nước Ngoài Rất Thân Thiện Và Phát Âm Chuẩn

Ưu điểm

Giáo viên tâm huyết trong nghề nên do đó họ truyền tải hết kinh nhiệm cho học viên. Giáo viên nước ngoài rất thân thiện và phát âm chuẩn Bạn có tể học lại khóa học miễn phí nếu bạn đóng trọn gói

Điểm cần cải thiện

Nhà gửi xe nên có mái che

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên trải nghiệm để bạn cảm nhận chân thật nhất về Edu2Review Bạn sẽ nhận được kiến thức mới và sách dạy mới về giáo viên ở English Guide.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn