Giáo Viên Thân Thiện, Tận Tâm Trong Việc Giảng Dạy. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ English Guide (englishguide.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Thân Thiện, Tận Tâm Trong Việc Giảng Dạy.

Ưu điểm

Giáo viên thân thiện, tận tâm trong việc giảng dạy. Nhiều phương pháp và cách học tốt. Có thể đưa ra nhiều lời khuyên và định hướng trong tương lai.

Điểm cần cải thiện

Cần cho thêm bài tập để thực hành Giảm giá tiền học phí.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học khá thoải mái, không có nhiều áp lực. Học rất dễ hiểu và dễ tiến bộ. Trang thiết bị để học tập rất tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn