Giáo Viên Trẻ, Năng Động, Nhiệt Tình Hỗ Trợ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ English Guide (englishguide.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Trẻ, Năng Động, Nhiệt Tình Hỗ Trợ

Ưu điểm

Bám sát luyện thi IELTS Nằm ở trung tâm, gần chỗ mình làm việc Giáo viên trẻ, năng động, nhiệt tình hỗ trợ

Điểm cần cải thiện

Cơ sở mới có ít chi nhánh nên sẽ khó khăn cho những bạn ở xa. Ít quảng bá, chỉ những học viên cũ giới thiệu

Trải nghiệm và lời khuyên

Học 3 buổi/tuần, số lượng bài tập và kiến thức tiếp thu nhiều nên cần nhiều thời gian ôn bài và rèn luyện kĩ năng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn