Học Phí | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ English Guide (englishguide.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Phí

Ưu điểm

- Thầy, cô dạy rất nhiệt tình và có tâm. - Có cam kết đạt điểm như mong muốn. - Học phí phù hợp.

Điểm cần cải thiện

- Nhà vệ sinh cũ. - Cải thiện canteen trên lầu 2. - Có nhiều lịch học đa dạng hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Học tập ở đây có sự tiến bộ rõ rệt nhờ thầy cô giáo giảng dạy tận tâm. - Đăng ký ngay lớp bạn cần học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn