Học Phí | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ English Guide (englishguide.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Phí

Ưu điểm

- Giáo viên thân thiện, tận tình và vui vẻ. - Chương trình học dễ nhớ, dễ tiếp thu và ứng dụng và giao tiếp dễ dàng. - Học phí hợp lý, bài giảng không chán và rất dễ học.

Điểm cần cải thiện

Bãi giữ xe của trung tâm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn