Lớp Ít Học Viên, Dễ Tiếp Thu | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ English Guide (englishguide.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Lớp Ít Học Viên, Dễ Tiếp Thu

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, cách giảng dạy chi tiết và hiệu quả. Giáo trình đầy đủ và chi tiết giúp học viên sau khi học khóa đầu tiên có thể nắm được kiến thức có bản để có thể nói chuyện. Lớp ít học viên, dễ tiếp thu.

Điểm cần cải thiện

Cải thiện có thêm nhiều khung giờ học Cải thiện thêm về có sở vất chất lớp học

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy học thử ở English Guide để có sự đánh giá đúng cho bản thân mình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn