Môi Trường Tiếng Anh Hợp Lý Để Cải Thiện Và Thực Hành | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ English Guide (englishguide.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Tiếng Anh Hợp Lý Để Cải Thiện Và Thực Hành

Ưu điểm

Giáo viên bám sát theo từng khóa học. Thầy cô nhiệt tình, giải đáp thắc mắc của học viên cặn kẽ. Môi trường tiếng Anh hợp lý để cải thiện và thực hành.

Điểm cần cải thiện

Cần có thêm nhiều khung giờ học khác nhau cho học viên có thể lựa chọn thời gian hợp lý.

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường thân thiên. Học viên không quá đông nên tạo nhiều cơ hội để cs thể học tập kiến thức từ giáo viên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn