Nội Dung Của Từng Lớp Học, Từng Trình Độ Được Phân Bổ Phù Hợp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ English Guide (englishguide.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Nội Dung Của Từng Lớp Học, Từng Trình Độ Được Phân Bổ Phù Hợp

Ưu điểm

Tư vấn và sắp xếp lộ trình học phù hợp với nhu cầu học viên, mọi thông tin về lớp học rõ ràng. Nội dung cho từng lớp học, từng trình độ được phân bổ phù hợp. Nội dung bài học và cách giảng của giáo viên gọn gàng, rõ ràng và súc tích, đúng vào trọng tâm yêu cầu của từng kỹ năng.

Điểm cần cải thiện

Có thêm nhiều khu giờ phù hợp hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mọi thứ ở English Guide đều làm mình hài lòng. Các bạn nên thử đăng ký.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn