Quy Mô Lớp Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ English Guide (englishguide.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Quy Mô Lớp Học

Ưu điểm

- Giáo viên giảng dạy rất nhiệt tình, hướng dẫn kỹ, rõ ràng, giáo án chuẩn bị rất đầy đủ. - Hướng dẫn học theo trình độ từ thấp đến cao. - Lớp học ít, dễ tương tác với giáo viên. - Giáo viên chỉ dẫn bài tập, hướng dẫn kỹ cho các bạn giao tiếp yếu cũng như không vững về grammar. - Sắp xếp lớp học theo trình độ tốt. - Tư vấn nhiệt tình, hướng dẫn rất kỹ khi test bài và khi sắp xếp lớp học.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học ở nhiều trung tâm nhưng English Guide là trung tâm ưng ý nhất cả về cách dạy lẫn cách tư vấn chọn lớp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn