Quy Mô Lớp Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ English Guide (englishguide.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Quy Mô Lớp Học

Ưu điểm

- Được xây dựng nền tảng chắc cho học viên - học hiểu, chứ không phải luyện thi. - Các bài học phù hợp với từng buổi học, không bị quá tải trong quá trình học. - Số lượng học viên 8 - 10 học viên, tạo môi trường tốt để học viên học tập và thực hành. - Giáo viên tận tâm và gần gũi với học viên, không ngại khi trao đổi với giáo viên.

Điểm cần cải thiện

Lịch học nên đa dạng hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trung tâm sẽ hướng dẫn và cung cấp cho bạn những kiến thức, kỹ năng, nền tảng trong Anh văn. - Xây dựng chắc từng kỹ năng và phát triển theo khả năng của bạn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn