Thầy Cô Hòa Đồng, Vui Vẻ, Kỹ Năng Dạy Học Tốt. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ English Guide (englishguide.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Cô Hòa Đồng, Vui Vẻ, Kỹ Năng Dạy Học Tốt.

Ưu điểm

Thầy cô hòa đồng, vui vẻ, kỹ năng dạy học tốt. Cập nhật thông tin về từng đề thi IELTS sớm, bài giảng chất lượng. Nhân viên tư vấn nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

Có 1 bạn không lớp chưa phù hợp trình độ vì vậy nên đưa ra bài kiểm tra gắt gao hơn để đánh giá trình độ học viên phù hợp hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu chưa biết gì về tiếng Anh, bạn nên theo giáo trình học của trung tâm, không nên học đối phó để lên trình độ cao hơn vì mỗi cấp độ thì trình độ sẽ tăng lên rất nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn