Thầy Cô Quan Tâm, Sát Sao Trong Suốt Quá Trình Học - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ ENTA | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Thầy Cô Quan Tâm, Sát Sao Trong Suốt Quá Trình Học

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Được kiểm tra trình độ và tư vấn tận tình về các lớp học phù hợp với trình độ và lộ trình học.
   - Giáo viên tận tình trong việc giảng dạy và giải đáp trong lớp học.
   - Phòng học và nơi giữ xe tốt.

   Điểm cần cải thiện

   Nhiều tài liệu học cho mỗi buổi.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Rất phù hợp cho những bạn mất gốc, lười học như mình vì các thầy cô quan tâm, sát sao trong suốt quá trình học.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.