Lớp Học Năng Động - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ FEC Vietnam | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Lớp Học Năng Động

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

giảng viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

hài lòng với trung tâm. Nên mở thêm cơ sở mới để thuận tiện với các em ở khu vực khác.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Giảng viên nhiệt tình, vui vẻ, thân thiện.
- Có nhiều hoạt động ngoại khóa cho các em vừa chơi vừa học, rất bổ ích; nhất là các hoạt động bảo vệ môi trường, giúp cho các em có ý thức hơn với cộng đồng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.