100% Giáo Viên Bản Ngữ, Tận Tâm, Lớp Học Dưới 10 Người | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ GLN (gln.edu.vn)

Quế Chi Nguyễn
Quế Chi Nguyễn

100% Giáo Viên Bản Ngữ, Tận Tâm, Lớp Học Dưới 10 Người

Ưu điểm

- 100% học với giáo viên bản ngữ - Buổi học thú vị, có break time, có chơi trò chơi - Cơ sở vật chất tốt, sạch sẽ, hiện đại - Giáo viên tận tình, tận tâm - Thái độ của tư vấn viên, quản lý thân thiện, dễ thương - Lớp học dưới 10 người

Điểm cần cải thiện

Học phí hơi cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu bạn muốn học thật sự nghiêm túc thì thầy Teri là sự lựa chọn đúng đắn (thầy chuyên về writing và speaking).

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn