Cam Kết Đầu Ra, Giáo Viên Chuẩn Quốc Tế | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ GLN (gln.edu.vn)

Linh Nguyen
Linh Nguyen

Cam Kết Đầu Ra, Giáo Viên Chuẩn Quốc Tế

Ưu điểm

Đây là nơi học rất lý tưởng đối với những bạn cần chứng chỉ IELTS gấp hoặc cần Apply đi du học

Điểm cần cải thiện

Cần cải thiện học phí vì khá cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Phòng học đẹp lắm, giáo viên lại còn vui tính nứa

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn