Chất Lượng Giáo Viên Cực Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ GLN (gln.edu.vn)

Quang Huy
Quang Huy

Chất Lượng Giáo Viên Cực Tốt

Ưu điểm

Giáo viên tại trung tâm cực tốt, nhiệt tình, mang đến rất nhiều kiến thức bổ ích cho bạn nào đang muốn học IELTS

Điểm cần cải thiện

Không cần cải thiện gì cả

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu bạn đang không biết lựa chọn trung tâm nào thì nên cân nhắc GLN. Bởi ở đến đây bạn chắc chắn có một lộ trình học cực tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn