Giáo Viên Chuẩn 100% Bản Ngữ, Phòng Học Truyền Cảm Hứng Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ GLN (gln.edu.vn)

Linh Nguyễn Trường
Linh Nguyễn Trường

Giáo Viên Chuẩn 100% Bản Ngữ, Phòng Học Truyền Cảm Hứng Học Tập

Ưu điểm

Giá hơi cao

Điểm cần cải thiện

Cần cải thiện học phí

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên cần ielts gấp thì nên học ở đây bởi ở GLN có cam kết đầu ra đấy

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn