Giáo Viên Và Nhan Viên Chuyên Nghiệp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ GLN (gln.edu.vn)

Concam 99
Concam 99

Giáo Viên Và Nhan Viên Chuyên Nghiệp

Ưu điểm

Thái độ cảu các giáo viên tích cực và chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Không có gì phàn nàn

Trải nghiệm và lời khuyên

Trái nghiệp tốt, nên theo học tại GLN. Điểm đầu ra mình được 7.5 sau khóa học này

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn