Học Ielts Tốt - Highly Recommend | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ GLN (gln.edu.vn)

Phon Tie
Phon Tie

Học Ielts Tốt - Highly Recommend

Ưu điểm

Thầy cô giáo chất, chuyên môn cao, tài liệu ôn tập cực nhiều, cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Điều hoà hơi lạnh.

Trải nghiệm và lời khuyên

Giáo viên chuyên môn cao, dù hơi khó tính chút. Khoá học phát triển đặc biệt 2 ký năng Speaking và Listening.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn