Lộ Trình Hợp Lí | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ GLN (gln.edu.vn)

Vy Hà
Vy Hà

Lộ Trình Hợp Lí

Ưu điểm

Trung tâm là một môi trường học tập tuyệt vời với những giáo viên và học sinh thân thiện, cách giảng dạy của trung tâm hay giáo viên rất hiệu quả và dễ hiểu.

Điểm cần cải thiện

Không cần có điểm cải thiện, nếu có thì chỉ mong trung tâm sẽ mở thêm nhiều ưu đãi hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi có trải nghiệm tuyệt vời ở đây, không những vậy mà còn là những niểm vui học tập và khích lệ trong tôi cái ham muốn học. Tôi nghĩ ở đây là nơi rất tốt để học tập. Các ban nên học ở đây.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn