Review Khóa Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ GLN (gln.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Review Khóa Học

Ưu điểm

Mình từng học khoá ielts intensive ở gln. Vì mình có sẵn vốn tiếng anh rồi nên mình thấy khoá đó giúp mình định hình được đề thi khá nhiều. Mình đc thấy chấm thi ielts writing dạy luôn nên cái format và cách lập luận thầy dạy khá chắc.

Điểm cần cải thiện

giảm giá nhiều hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Mỗi tội lớp cũng khoảng 10-15ng nên thỉnh thoảng bài chữa k đc nhiều và kĩ, speaking chủ yếu học sinh luyện nói với nhau, từ vựng có học nhưng chủ yếu idioms cho speaking nên nếu muốn có từ vựng cho writing thì phải tự học khá nhiều

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn