Review Môi Trường Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ GLN (gln.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Review Môi Trường Học

Ưu điểm

Giảng viên tận tâm, nhiệt huyết, chuyên nghiệp - Lớp học rộng rãi, thoáng mát - Giáo trình chất lượng, dễ học

Điểm cần cải thiện

Đối với mình thì GLN khá ổn, chưa thấy điều gì cần cải thiện hết á

Trải nghiệm và lời khuyên

Bạn muốn tìm một nơi chi phí phù hợp mà chất lượng để cải thiện trình độ hiên tại của mình thì hãy thử Yolo nhé, sẽ không quá uổng cho những trải nghiệm tuyệt vời đâu nè

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn