Có Sự Tương Tác Tốt
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ iStar (istarenglish.edu.vn)

Từ Hùng Anh
Từ Hùng Anh

Có Sự Tương Tác Tốt

Ưu điểm

Chất lượng tốt. - Giảng viên nhiều kinh nghiệm. - Lớp học hợp lý.

Khuyết điểm

Không có nhược điểm

Trải nghiệm

Một môi trường tốt để học ngoại ngữ, nơi đây sẽ giúp bạn xóa bỏ được rào cản ngôn ngữ. Mọi thứ hiện tại vẫn đang rất tốt mong là mọi thứ sẽ tốt hơn thế

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn