Tuyệt Lắm
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ iStar (istarenglish.edu.vn)

Ngô Mỹ Duyên
Ngô Mỹ Duyên

Tuyệt Lắm

Ưu điểm

Nhiệt tình, có tâm, chất lượng

Khuyết điểm

không gian vẫn chưa được lắm

Trải nghiệm

Trung tâm có chất lượng ổn, các bạn học viên có tiến bộ. Rất đáng học!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn