Đánh Giá Trung Tâm Jaxtina - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ Jaxtina | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Đánh Giá Trung Tâm Jaxtina

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Giáo viên chuyên môn tốt hướng dẫn tận tình cho học viên. Môi trường học tập được thực hành nhiều giúp học viên nâng cao được kỹ năng.

Điểm cần cải thiện

Chỗ gửi xe hơi khoai.

Trải nghiệm và lời khuyên

Giáo viên nhiệt tình và có chuyên môn cao.
Phù hợp cho sinh viên và người đi làm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.