Đề Xuất Lựa Chọn Các Khóa Học Tại Keymeans! | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Key Means

Trương Đào
Trương Đào

Đề Xuất Lựa Chọn Các Khóa Học Tại Keymeans!

Ưu điểm

Qua khóa học mình thấy phát âm cải thiện lên rất nhiều、bản thân thấy tự tin khi giao tiếp hơn với người bản xứ.

Điểm cần cải thiện

Chưa tìm thấy

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu muốn bắt đầu học Tiếng Anh thì bạn nên trang bọ cho mình một nền tảng phát âm tốt. Khi đã tự tin với việc phát âm、bạn sẽ tự tin trong việc giao tiếp và có hứng thú để bổ sung và học hỏi thêm những kiến thức mình còn thiếu. Không khí lớp học vui vẻ năng động sẽ giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp và biết đâu bạn sẽ tìm thấy "tương lai" của mình ở đây

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn